Bestuursrecht

Bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, planschade en nadeelcompensatie… Allemaal onderwerpen die zijn gerelateerd aan het bestuursrecht. In het bestuursrecht gaat het om de relatie die u als burger met de overheid heeft. Waar u zekere geboden en verboden worden opgelegd door de overheid, heeft de overheid zich ook te houden aan bepaalde regels. Deze regels zijn er om u als burger te beschermen tegen willekeurig optreden van de overheid. Bent u het niet mee eens met een beslissing van de overheid? Kunt u zich niet vinden in het besluit van de gemeente, het CBR of een­­ ander overheidsorgaan? Dan staan wij, Stichting Acta Rechtshulp, tot uw dienst!

Een bestuursrechtelijke procedure vangt aan vanaf het moment dat u een officiële beslissing krijgt van een overheidsorgaan, een zogenoemd besluit van een bestuursorgaan. Ingeval u het niet eens bent met het genomen besluit staat het u vrij om rechtsmiddelen aan te wenden ter verzekering van uw rechten. Zo is een bestuursorgaan bijvoorbeeld verbonden aan zekere beginselen en normen die in acht dienen te worden genomen voorafgaand aan het nemen van een besluit. Een fout aan de kant van het bestuursorgaan kan leiden tot een berisping door de rechter. Stichting Acta Rechtshulp heeft de kennis in huis om u gedurende de gehele procedure, vanaf het bezwaar tot beroep en hoger beroep, te begeleiden alsmede op te treden als uw gemachtigde. Heeft u een klacht over de werkwijze van een bestuursorgaan, neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op! Wij zullen een gesprek met u voeren en samen met u naar de mogelijkheden kijken.